ODROBENIE

Urieknutie, porobenie, kliatby alebo ak chcete bosoráctvo ... Všetky tieto temné praktiky môžeme súhrnne vyjadriť jedným slovom: prekliatie …je pokus spôsobiť človeku telesné a duševné zlo pomocou slova, pohľadu alebo zaslaním zléj energie zákerným človekom alebo si na to „neprajník“ vyhľadá mága.

Veľmi často sa s prekliatím stretávajú podnikatelia, známe osobnosti, alebo ľudia, ktorým sa darí a iní ľudia im závidia úspech, funkčný vzťah, materiálne zabezpečenie alebo šťastie.

Urieknutie, porobenie

Urieknutie

Alebo aj prekliatie pohľadom, uhranutie alebo ľudovo „zočí“. Určite poznáte ľudové praktiky pri narodení dieťaťa. Dieťa každý obdivuje a berie na ruky, Následkom toho sú mrzutosť,nespavosť a neutíchajúci plač. Už naši predkovia používali červenú stužku aby novorodencov dokázali ochrániť pred ľuďmi, ktorý toto zočí alebo uhranutie pohľadom spôsobia vedome alebo nevedome. Vám ako dospelým už červená stužka nepomôže! Určite sami dobre poznáte, že ak sa na vás niekto uprene pozerá pri jedle, dobre vám s jedla nebude! Zaslaná negácia energie je výsledkom, že si na pomoc proti bolesti hlavy či zvierania žalúdka a nevoľnosti, triaške buď zoberiete nejaké málo účinné lieky alebo do pohára s vodou odpaľujete zápalky, umyjete sa... čo pomôže overene.

Prekliatie

Je to najpoužívanejší prostriedok, pomocou ktorého sa na niekoho uvrhne kliatba. Na uskutočnenie sa používajú určité predmety. Tie sú zhotovené zo zvláštnych materiálov, ktoré majú častokrát symbolický význam. Prekliaty predmet slúži ako viditeľné znamenie úmyslu škodiť a zároveň je prostriedkom, ktorý sa odovzdáva „do moci zlej energie,  ktorá sa k človeku dostane nech je kdekoľvek“, alebo sa prekliaty predmet umiestni niekde do jeho bytu, blízkosti domova alebo zakope na cintoríne.

Druhý spôsob je preklínať predmety, ktoré patria človeku, ktorému sa chce uškodiť (jeho fotografie, šaty, veci) alebo preklínať predmety, ktoré ho predstavujú. Cieľ prekliatia býva rozmanitý. Niekedy je to snaha rozbiť priateľské vzťahy alebo manželstvo. Inokedy slúži na vyvolanie zdravotných problémov alebo dokonca sa jeho prostredníctvom usiluje zničiť druhého človeka. Na vybavenie účtov slúžia ľuďom čarodejníci, ktorí pomocou mágie znemožnia človeka, alebo ho dokonca zničia, napríklad spôsobia, psychické, fyzické ale i materiálne zničenie.

Možno že tieto skutočnosti vyvolávajú vo Vás strach a pýtate sa: „Môže mi teda niekto uškodiť, keď vyriekne na mňa kliatbu?“ Žiaľ áno zaslaná energia prúdi všade. Energia je niečo ako vzduch nevidíme ho, ale ak sa nadýchneme cítime ho ako nám naplní pľúca.

Ak sa aj vy cítite bez energie, nedarí sa vám, ste neustále chorý, slabý, rozpadol sa vám vzťah, nedarí sa vám a máte podozrenie na porobenie, neváhajte ma kontaktovať. Očistím vás a dodávam vám energiu a nádej do života. Odrobenie alebo čistenie robím na diaľku pri Vašej fotke a úľavu pocítite hneď.