Karty

Venujem sa vešteniu z cigánskyh kariet, tarotových kariet a anjelských kariet, z ktorých viem presne čítať a dať odpovede na akékoľvek otázky budúcnosti, súčasnosti aj minulosti.

Druhy kariet na veštenie
Cigánske karty

Cigánske karty

Cigánske karty sú popri tarotových kartách pravdepodobne najrozšírenejšie a najpoužívanejšie vykladacie karty v Európe, ktoré sa dnes používajú na veštenie. Od ostatných druhov veštenia z kariet sa cigánske karty odlišujú najmä tým, že podávajú celkom konkrétnu veštbu. Poskytujú nám presné odpovede aj na celkom konkrétne otázky. Avšak ak niečo nemáme vedieť, tak nám to karty nepovedia.

Na týchto kartách sú zobrazené rôzne životné situácie a pocity, ktoré prežívame v každodennom živote. Každá karta zobrazuje symbol, ktorý vyjadruje určitý druh energie. Odpoveď na našu otázku neprichádza len od náhodne vybratého kúska papiera, ale je výpoveďou nášho vnútra. Karty majú schopnosť upozorniť vás na súčasnú situáciu, nahliadnuť do príčin v minulosti a ukázať možný vývoj v budúcnosti.

Cigánske karty

Tarotové karty

Tarot je zo psychologického hľadiska, vizuálnym stvárnením psychických stavov. Je vizuálnou mapou vedomia a systému, ktorý používa jazyk symbolov. Ako mapa vedomia obsahuje Tarot obraz rôznych ľudských skúseností a zážitkov. Tarotový symbol je vonkajší obraz našich vnútorných procesov.

Tarotové karty zahŕňajú zákony príčin a dôsledkov a všetky duchovné zákony, ktoré je tu schopný nájsť iba ten, kto tieto zákony pozná. Preto je možné pomocou výkladu tarotových kariet zistiť, na ktorom bode sa na svojej osobnej ceste človek vo vzťahu k položenej otázke práve nachádza a aké sú vnútorné príčiny toho, čo sa mu práve deje, prípadne aké je najlepšie rozhodnutie preňho v danej chvíli . Tarotové karty nám ukážu najefektívnejšiu cestu, ako dosiahnuť to, čo si prajeme, aby sme nerobili stále dookola tie isté chyby.

Cigánske karty

Anjelské karty

Anjelské karty sú pozitívne, na rozdiel od kariet tarotových, ktoré prinášajú aj negatívne správy. Je to tak pretože, nám anjeli radia vždy z láskyplnej pozície, jemne a úprimne nás vedú k nášmu najvyššiemu dobru. Anjeli a spirituálni sprievodcovia sú po našom boku. Vedú nás a rozvíjajú našu dušu k dobrému tu na Zemi. Anjelské karty vám môžu pomôcť komunikovať s vašimi anjelmi a získať od nich rady a odpovede na otázky týkajúce sa vášho milostného života, zamestnania, zdravia a rodiny, ale aj osobného a duchovného rastu.